Розклад та графіки

Документація

Розклад на 2 семестр 2019-2020

Денна форма навчання

Заочна форма навчання


ГРАФІКИ

Графік навчально виробничої процесу

Розклад іспитів літньої заліково-екзаменаційну сесію студентів ІІ курсу денної форми навчання електромеханічного відділення

Розклад іспитів літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів ІІІ курсу електромеханічного відділення

Графік літньої заліково-екзаменаційну сесію студентів денної форми навчання металургійного відділення


НАКАЗИ

Наказ №30-с/тр від 18.03.2020 "Про закріплення тем дипломних проектів за студентами заочної форми навчання"

Наказ №52 від 06.04.2020 "Про призначення керівників дипломних проектів"

Наказ №54 від 22.04.2020 "Про створення комісій по захисту звітів з переддипломної практики"

Наказ №62 від 08.05.2020 "Про створення комісій по захисту курсових проектів"

Наказ №66 від 22.05.2020 "Про створення комісій по захисту курсових проектів"


ПОЛОЖЕННЯ

Доповнення до положення про огранізацію освітнього процесу

Доповнення до положення про організацію дипломного проектування в ККНМетАУ


Порядок надання дозволу на вільне відвідування занять студентами денної форми навчання