3 Головам ЦК

3 Головам ЦК

ГОЛОВАМ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Циклова комісія- структурний навчально-методичний підрозділ,що прводить виховну,навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін (із Закон України «Про вищу освіту»).

1. Журнал взаємних і контрольних відвідування занять педагогічних працівників циклової комісії.

2. План роботи циклової комісії (бланк).

3. Положення про відвідування занять викладачами.

4. Аналіз відвіданого заняття (бланк).

5. Звіт циклової комісії (бланк).

6. Положення про проведення конкурсу методичних розробок викладачів