1 Методичний кабінет

1 Методичний кабінет

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Навчально-методична робота – цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача, а в кінцевому рахунку – на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи в коледжі.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ПЛАН РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НА 2017-2018 Н.Р.

 Основні поняття та проблеми, над якими працює педагогічний колектив металургійного коледжу у 2017-2018 навчальний рік.

Генеральна проблема роботи коледжу: «Освітня діяльність коледжу щодо пошуку ефективних шляхів входження до світового медіа-простору, моделей і форм організації процесу формування майбутнього спеціаліста»

Продовження роботи педагогічного колективу коледжу над проблемами:

  • підвищення якості освіти;
  • розробка сучасного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін;
  • моніторинг якості знань студентів та боротьба з неуспішністю

Основними зав данями забезпечення успішного, стабільного ефективного розвитку Криворізького коледжу НМетАУ є:

– організація всієї діяльності в коледжі в рамках законодавства України в галузі освіти, державних стандартів, бюджетної та фінансової дисципліни;

– удосконалення форм і методів навчально-виховної роботи, орієнтуючись на інтеграційні процеси в суспільстві та національну складову світогляду особистості, формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження у студентів моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватись  в сучасних умовах;

– забезпечення дотримання законності та порядку, охорони здоров’я та соціального захисту студентів, створення необхідних умов для реалізації студентами їхніх здібностей і талантів, сприяння здоровому способу життя;

– забезпечення належних умов для діяльності органів студентського самоврядування;

– забезпечення і розвиток матеріально-технічної бази, забезпечення належних побутових умов;

– підготовка молодших спеціалістів з урахуванням реальних вимог ринку праці;

– забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу;

– закріплення позитивних зрушень в роботі щодо створення та видання змістовних сучасних підручників, методичних розробок та іншої навчально-методичної літератури.

– забезпечення належного навчально-методичного рівня викладання дисциплін у повному обсязі та з урахуванням компетенцій майбутніх робітників;

–  забезпечення умов для підвищення якості освіти відповідно до сучасних умов.

–  впровадження інтерактивних методів у навчально-виховний процес

– оптимальне поєднання традиційних та нових технологій при викладанні дисциплін.

– створення електронного ресурсного забезпечення навчального процесу.

– продовження роботи по впровадженню інформаційно-комп’ютерних технологій.

– підвищення фахової майстерності викладачів.

– забезпечення постійного обміну передовим педагогічним досвідом.

 – організація роботи з обдарованою молоддю.

– інтеграція та тісне співробітництво коледжу з вищими навчальними закладами та виробництвами.