Науково-методична конференція "Формування творчої особистості на основі використання особистісно-орієнтованих технологій у вихованні"

Науково-методична конференція "Формування творчої особистості на основі використання особистісно-орієнтованих технологій у вихованні"

В нашому коледжі 23.01.2019 відбулася науково-методична конференція на тему:

Формування творчої особистості на основі використання особистісно-орієнтованих технологій у вихованні

Життя сучасного українського суспільства у наш час зазнає глибинних змін, зумовлених особливостями країни і світу. Світ сьогодні – це демократія, глобалізація, стрімкі соціально-культурні перетворення, інформаційний бум. Процвітаюча модерна Україна можлива лише за умови розвитку цивілізованого демократичного суспільства.

Нині одним із пріоритетних завдань коледжу є реалізація на практиці особистісно-орієнтованого підходу в освіті. Його суть полягає в тому, щоб розглядати студента в системі освіти не засобом, а метою, тобто він має стати суб’єктом навчання, виховання, розвитку.

Цікаву доповідь підготувала заступник директора з НВР Покіньчереда Н.О.,своїм досвідом ділилися викладачі: Коваль А.П., Гафінець Н.В., Вороніна Л.Г.