Положення

Документація, положення

ПОЛОЖЕННЯ

Про ВСП КФКУДУНТ

Про ведення журналу навчальних занять

Про дистанційне навчення

Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумліну працю, зракове виконання службових обовязків

Про організацію атестації здобувачів освіти ВСП КФК УДУНТ

Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП КФК УДУНТ

Про порядок та умови обрання здобувачами освіти вибіркових навчальних дисциплін

ПРАВИЛА

Призначення і виплати стипендій студентам

Прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у 2022 році


 


Колективний договір


Кодекс академічної доброчесності


З організації контрольно-пропускного режиму на території і в будівлях Криворізького коледжу Національної металургійної академії України

Про адміністративну раду

Про відділення

Про директорські контрольні роботи

Про коледж

Про організацію дипломного проектування

Про організацію освітнього процесу

Про педагогічну раду

Про порядок організації профорієтаційної роботи

Про порядок переведення відрахування та поновлення студентів

Про порядок переведення студентів, які навчаються за розрахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за кошти державного бюджету

Про систему оцінювання якості знань студентів

Про студентську раду самоврядування

Про циклову комісію


ЗВІТ про діяльність ККНМетАУ в 2018-2019 навчальному році


ПОРЯДОК надання дозволу на вільне відвідування занять студентами денної форми навчання