Положення

Положення


Колективний договір


Кодекс академічної доброчесності


З організації контрольно-пропускного режиму на території і в будівлях Криворізького коледжу Національної металургійної академії України

Про адміністративну раду

Про відділення

Про директорські контрольні роботи

Про дистанційне навчання у ККНМетАУ

Про коледж

Про організацію дипломного проектування

Про організацію освітнього процесу

Про педагогічну раду

Про порядок організації профорієтаційної роботи

Про порядок переведення відрахування та поновлення студентів

Про порядок переведення студентів, які навчаються за розрахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за кошти державного бюджету

Про порядок та умови обрання здобувачами освіти вибірково навчальних дисциплін

Про систему оцінювання якості знань студентів

Про студентську раду самоврядування

Про циклову комісію


ЗВІТ про діяльність ККНМетАУ в 2018-2019 навчальному році


ПОРЯДОК надання дозволу на вільне відвідування занять студентами денної форми навчання


ПРАВИЛА призначення і виплати стипендій студентам